Režim dne

Orientační režim dne

Denní režim umožňuje přizpůsobit se potřebám dítěte i aktuální situaci. Neměnná je pouze doba jídla tak,aby mezi jednotlivými pokrmy byly dodržovány pravidelné intervaly max.3 hod.

Režim dne

  8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:30 14:30 - 17:30
PONDĚLÍ příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina,angličtina nabídka činností z témat.plánů  pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností spontánní hry dětí
ÚTERÝ příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina nabídka činností z témat.plánů    pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností hudební kroužek spontánní hry dětí
STŘEDA příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina,angličtina nabídka činností z témat.plánů  pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností spontánní hry dětí
ČTVRTEK příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina, plavání nabídka činností z témat.plánů  pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností spontánní hry dětí
PÁTEK příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina,angličtina nabídka činností z témat.plánů  pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností spontánní hry dětí