Projekt

Šablony pro MŠ Firemní školky“

  • podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá škole při společném vzdělávání dětí, a to možností personálního posílení v oblasti péče o děti mladší 3 let.
  • Je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ESI fondů EU.