Výuka/Program

Naše programy a vyučování

Pracujeme s dětmi dle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (k nahlédnutí ve školce).

Konkrétní vzdělávací nabídka je soustředěna do integrovaných bloků (měsíčních), jež zahrnují příbuzná témata (týdenní), která vychází z přirozených podmínek prostředí, jsou dětem blízká a úzce souvisí s děním ve školce.

Děti si osvojí základní hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, kulturu stolování), naučí se komunikovat s vrstevníky a jsou poté lépe připraveny na plynulý přechod do jiných typů předškolních, či později školních zařízení.

Tvoříme přirozené prostředí, ve kterém se děti fyzicky a psychicky rozvíjejí . Snažíme se program obohatit výletem,akcí či nějakým pestrým zážitkem,aby děti mnohé dosáhly procesem dobrodružství. S dětmi pracujeme co nejvíce individuálně. Snažíme se podchytit v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet.

Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí.

Projekt

Šablony pro MŠ Firemní školky“

  • podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá škole při společném vzdělávání dětí, a to možností personálního posílení v oblasti péče o děti mladší 3 let.
  • Je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ESI fondů EU.

  

Projekt

Šablony pro MŠ Firemní školky II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009303"