Adaptační program

Adaptační program pro děti nastupující do mateřské školy

Nástup do mateřské školy je pro dítě významným zásahem do jeho dosavadních zvyklostí. Přestává být středem dění ve své rodině a stává se součástí společenství, kde bude muset dodržovat určitá pravidla. Odměnou mu za to budou nové zážitky, zkušenosti a spousta prima kamarádů.
Každé dítě na tak velkou změnu, jakou nástup do mateřské školy bezesporu je, může reagovat jinak. Někdo je úplně v pohodě, někdo pláče a je smutný, někdo se vzteká, někdo se může na chvíli vrátit ve vývoji (pomočování, šišlání, vyžadování dudlíku…), přestat dělat to, co už uměl. Může se stát, že dítě, které nemělo problémy zpočátku, začne být lítostivé po pár týdnech, někdy i měsících. Podobné stavy většinou během několika měsíců vymizí.

Adaptační program je návrhem, jak zpříjemnit dítěti i jeho rodině nástup do mateřské školy. U každého dítěte je třeba domluvit postup, který bude odpovídat jeho individuálním potřebám.
Dítě se může zúčastnit adaptačního programu v průběhu měsíce předcházejícího nástupu do MŠ.

Doporučujeme 3 – 4 návštěvy v tomto časovém rozpětí:
• První návštěva spolu s rodičem cca na hodinu, kdy se dítě společně s rodičem seznámí s prostředím školky, programem, režimem, personálem i ostatními dětmi.
• Druhá návštěva, v případě, že dítě neprotestuje, již bez rodiče, opět cca na hodinu, pokud samo odmítá, zůstává rodič ve třídě, pokusí se zůstat spíše v pozadí a informuje dítě o tom, že se bude dívat jak se mu ve školce líbí.
• Třetí návštěvu by již dítě mělo absolvovat samo, krátkou dobu, max. hodinu. I když nechce být bez rodiče, je důležité, že se přesvědčí, že rodič se pro něho brzy vrátí.
• Poslední návštěva může být, pokud dítě chce, delší, maximálně však dvě hodiny.

Na začátku docházky do MŠ může dojít k tomu, že dítě je natolik stresované a nezralé pro pobyt v předškolním zařízení, že je rodičům doporučeno po tomto adaptačním programu docházku do MŠ o jeden rok nebo alespoň o několik měsíců odložit.

Rodiče před začátkem adaptační docházky podepíší souhlas s účastí v adaptačním programu a odevzdají standardní dokumentaci pro přijetí dítěte do MŠ.

Adaptační program je rodičům dětí nastupujících do MŠ Pobřežní poskytován bezplatně. Adaptace by měla probíhat v souladu s běžným provozem mateřské školy, rodič se na termínech návštěvy předem domluví s ředitelkou MŠ.

V případě úspěšného absolvování adaptačního programu je domluven typ a začátek standardní docházky.

Sekce neobsahuje žádný obsah.