O školce

 

Mateřská škola Pobřežní je soukromá mateřská škola zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení a mohou jí navštěvovat děti od 2 do 6 let. Školka je otevřena nejen pro děti zaměstnanců okolních firem jako např. J&T finanční skupina, KPMG, Total, Hotel Hilton, ale i pro veřejnost s kapacitou 25 dětí.

Náš tým profesionálních pedagogů přistupuje k dětem individuálně a kromě aktivit zaměřených na zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj, je dítě vedeno k osvojení základních hygienických a stravovacích návyků, pravidel chování a mezilidských vztahů.  V souvislosti s prevencí spolupracujeme s několika odborníky v daném oboru jako např. oční, zubní, ortopedie nebo logopedie. V naší školce se děti seznámí také se základy angličtiny Cookie and friends . Zařazovány jsou zdravotní a bezpečnostní preventivní programy, děti také čekají výlety, školka v přírodě, lyžařský výcvik, olympiáda a jiné doplňkové akce.

Školka byla zprovozněna v červnu roku 2011 a je otevřena celoročně (kromě svátků) pondělí až pátek vždy 8.00 - 17.30

Mateřská škola Pobřežní s celkovou kapacitou 25 dětí je umístěna v přízemí budovy IBC,  Pobřežní 3, Praha 8.  Součástí je také zahrádka, která se nachází několik metrů od školky. 

Partneři školky

     "MEZI NÁMI"  

http://www.mezi-nami.cz/

Přijímáme nové děti

Přijímáme nové děti do Mateřské školy Pobřežní na školní rok 2016/2017

 

Pro domluvení návštěvy pište na e-mail: skolka@ms-pobrezni.cz

nebo volejte na tel.: 603 100 214

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Kolektiv Mateřské školy Pobřežní

 

Projekt